Közlemény a Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásairól

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Zrt) 2016. július 20-án benyújtott kérelme alapján 14658/2016. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárást folytat a Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában, tekintettel arra, hogy a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklet 76. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles, vagyis a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

Közlemény letöltése