Meghívó

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton tisztelettel meghívja Önt 2017. december 12. napján (kedden) 17.00 órakor a Kultúrházban tartandó lakossági fórumra.

Téma: Településképi Arculati Kézikönyv.
           Településkép védelméről szóló rendelet.
           Helyi Építési Szabályzat.

Meghívott előadók: dr. Laposa József tervező
                                    Németh Ferenc főépítész 

Aszófő, 2017. november 15.

Tisztelettel:
Keller Vendel s.k
polgármester

Háztartási hulladék elszállítás változás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy a háztartási hulladék elszállításának rendje

2017. október 16-ával kezdődő héttől 

péntek helyett csütörtökön történik!

 

Aszófő, 2017. október 11.

                                                                   Önkormányzat

Tájékoztató a cégkapu regisztrációról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdasági társaságon felül az egyesület, az egyesülés, a társulás, a társulat a szövetkezet is.

Tájékoztató letöltése

Községi zárlat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
2017. augusztus 4. napjától kezdődően
községi zárlatot rendelt el
Tihany, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő települések egész területére a
mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség miatt.

A zárlat ideje alatt:
A méhészetekből méh, méhészeti termék és méhészeti fertőzést közvetítő tárgy nem vihető ki és oda nem vihető be.
A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész illetve az ellenőrzést végző személyek léphetnek be.
A méhészetek tulajdonosai minden rendellenességet vagy a megbetegedés gyanúját kötelesek a területileg illetékes hatósági állatorvosnak bejelenteni.
A hatósági állatorvos köteles havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel ellenőrző vizsgálatot tartani.

Önkormányzat 

Tájékoztatás letöltés