Meghívó

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton tisztelettel meghívja Önt 2017. december 12. napján (kedden) 17.00 órakor a Kultúrházban tartandó lakossági fórumra.

Téma: Településképi Arculati Kézikönyv.
           Településkép védelméről szóló rendelet.
           Helyi Építési Szabályzat.

Meghívott előadók: dr. Laposa József tervező
                                    Németh Ferenc főépítész 

Aszófő, 2017. november 15.

Tisztelettel:
Keller Vendel s.k
polgármester

Háztartási hulladék elszállítás változás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy a háztartási hulladék elszállításának rendje

2017. október 16-ával kezdődő héttől 

péntek helyett csütörtökön történik!

 

Aszófő, 2017. október 11.

                                                                   Önkormányzat

Tájékoztató a cégkapu regisztrációról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdasági társaságon felül az egyesület, az egyesülés, a társulás, a társulat a szövetkezet is.

Tájékoztató letöltése

Községi zárlat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
2017. augusztus 4. napjától kezdődően
községi zárlatot rendelt el
Tihany, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő települések egész területére a
mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség miatt.

A zárlat ideje alatt:
A méhészetekből méh, méhészeti termék és méhészeti fertőzést közvetítő tárgy nem vihető ki és oda nem vihető be.
A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész illetve az ellenőrzést végző személyek léphetnek be.
A méhészetek tulajdonosai minden rendellenességet vagy a megbetegedés gyanúját kötelesek a területileg illetékes hatósági állatorvosnak bejelenteni.
A hatósági állatorvos köteles havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel ellenőrző vizsgálatot tartani.

Önkormányzat 

Tájékoztatás letöltés

Ebtartás

TISZTELT ASZÓFŐI EBTARTÓK!

Aszófő bel és külterületén is az elmúlt évek során többször is előfordult, hogy elkóborolt, gazda nélküli kutyák a járókelőket, valamint a szabályosan pórázzal vezetett kutyákat és tulajdonosait megtámadták.

Kérünk minden kutyatartót arra, hogy az ingatlanán belül tartsa az állatot, hogy mások testi épségében és a vagyonában ne tehessen kárt.

Amennyiben a kutya valakit megharap, vagy mások vagyonát megrongálja, eljárás indul a tulajdonossal szemben és az Ő kötelessége az okozott kár megtérítése.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy az állatot, csak pórázzal sétáltassák.

Köszönjük.

Aszófő Önkormányzat