Vágányzári információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2023. január 21-től 2023. január 22-ig és 2023. január 28-tól 2023. január 29-ig
Tárnok—Martonvásár állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 29 [Budapest—]
Székesfehérvár—Tapolca vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Tovább

Pályázati kiírás

A pályázatot kiíró megnevezése: Aszófő Község Önkormányzata

A pályázatot kiíró székhelye: 8241 Aszó fő, Árpád u. 2.

A pályázat célja, jellege: A pályázat célja a Kiíró kizárólagos tulajdonában álló Aszófő külterületi 058/15 hrsz. alatt felvett, természetben a 8241 Aszófő, Öreghegyi dűlőben lévő 8682 m2 alapterületű, „szőlő” művelési ágú ingatlan a jelen pályázat „Az értékesítés feltételei” alcíme alatt ismertetetteken feltételek szerinti értékesítése.

Az Ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege bruttó: 14 444 677 Ft

Pályázati kiírás letöltése

KÖZLEMÉNY IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

 A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalban (tihanyi székhelyén és kirendeltségein) az érintett önkormányzatok
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELTEK EL 

2022. december 22-től (csütörtök) 2023. január 6-ig tartó időszakra.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNET IDŐTARTAMA ALATT AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

A döntés értelmében a hivatal, ill. a kirendeltségek az ünnepek után első ízben
2023.  január 9-én tartanak   ügyfélfogadást.
Kérem és javaslom, hogy tervezett és szükséges  ügyintézés esetén fentiekre legyenek tekintettel.

Az igazgatási szünet időtartama a kormányrendelet értelmében megszakítja a különböző eljárási határidőket.

A hivatal  állománya az igazgatási szünet időtartama alatt is biztosítja a halaszthatatlan közfeladatok  zavartalan ellátását.

Ennek érdekében   MUNKANAPOKON ügyeleti számok élnek, melyeket a hivatalok bejáratánál is közzéteszünk.

Anyakönyvi ügyelet:

  1. december 22-től 2022. december 31-ig –   +36 30 749 7183
  2. január l-től          2023. január 6-ig         –   +36 30 749 7168

 

Dr. Percze Tünde jegyző

Pályázati kiírás

A pályázatot kiíró megnevezése: Aszófő Község Önkormányzata

A pályázatot kiíró székhelye: 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

A pályázat célja, jellege: A pályázat célja a Kiíró kizárólagos tulajdonában álló Aszó fő belterületi 127 hrsz. alatt felvett, természetben a 8241 Aszófő, Petőfi utcában lévő, 265 m2 alapterületű, „kopárság” megnevezésű Ingatlan a jelen pályázat „Az értékesítés feltételei” alcíme alatt ismertetetteken feltételek szerinti értékesítése.

Az Ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 697.000,- Ft + Áfa, azaz hatszáz-kilencvenhétezer forint + általános forgalmi adó.

Pályázók köre: Az ajánlattevő olyan jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve természetes személy lehet, aki megfelel a jelen pályázati kiírás Nvtv.-ben foglalt feltételeknek.

Az ajánlat benyújtásának helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségének 8241 Aszó fő, Árpád u. 2. szám alatti székhelye (I. emelet 3. számú iroda) vagy postai úton.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. december 8. nap 13:00 óra.

Pályázati kiírás letöltése