Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései:

Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései:

  1. Hitel-, kölcsön, lízingszerződések tőke-, kamat-, díjfizetésére december 31-ig fizetési haladék, azaz moratórium, de nem érinti ez az adós azon jogát, hogy az eredeti feltételek szerint teljesítsen. A teljesítés határideje a moratórium időtartamával meghosszabbodik.
  2. Turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművész, rendezvényszervező, sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a helyiségbérletre vonatkozó szerződéseket 2020. június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni.
  3. Bérleti díjak az előzőeket érintően fenti időpontig nem emelhetőek.
  4. A 2. pontban foglalt ágazatokban 2020. március l-től június 30-ig a munkáltató mentesül a munkavállalók munkabérének közterhei alól, kivéve a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de kizárólag max. 7.710 Ft erejéig.
  5. Mentesülnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól is ezen időpont alatt a kötelezettek.
  6. Az a személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó, aki a tételes adó hatálya alá tartozik mentesül ezen időtartamra az adófizetési kötelezettség alól.
  7. Veszélyhelyzet és azt követő 30 napig a Munkatörvénykönyvét érintő módosítások:
  • a munkáltató a munkaidőbeosztást az Mt-ben előírt közlési szabályoktól eltérően módosíthatja,
  • a munkáltató az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
  • a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotát ellenőrizheti.

        Részletszabályok további kormányrendeletekben kerülnek kihirdetésre.

                                                                                              Dr. Percze Tünde jegyző