Testületi ülések 2015

Előterjesztések

Grossberger Tímea balatonfüredi lakos rendezési terv részleges módosítása iránti kérelmének megtárgyalása
A 312/1 hrsz-ú lakóház és udvar és gazdasági épület, valamint a 312/2 hrsz-ú orvosi rendelő és udvar megnevezésű, használaton kívüli ingatlanok funkcióváltásának megtárgyalása
Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben
A Bakony Web Bt-vel kötendő karbantartási szerződés megtárgyalása
Téli és tavaszi gyermekrendezvények költségeinek jóváhagyása, a Könyvtár részére nyomtató beszerzésének jóváhagyása
Tájékoztatás jogszabályváltozásról
Munkavédelmi árajánlat
2014. évi ktv. módosítás, 1. melléklet, 2. melléklet, 3 melléklet, Excel melléklet
2014. költségvetés évvégi módosítás
2014. ktv. módosítás
2015. évi ktv. I. forduló, melléklet
Állampolgári levél a Testületnek
Árverési hirdetmény – 029-10 hrsz
Bakony WEB – számítógépek karbantartása
Kirendeltség átszervezése
Koloska Szenior Néptánc Együttes kérelme
Kult. közfogl. egyszerűsített munkaszerződés
Sportnap támogatása
Tihanyi KÖH 2015. évi költségvetés, melléklet
TKÖH informatika 2015, melléklet
Törvényességi felhívás lezárása – adó
Törvényességi felhívás lezárása – folyékony hulladék
Előterjesztés települési ügysegédi feladatok ellátására, megállapodás, melléklet
Előterjesztés szociális rendelet, rendelet tervezet
Előterjesztés 2015. évi költségvetés, melléklet, melléklet-2, rendelet tervezet
Árajánlatok a 058/30 hrsz-ú ingatlanon található elhagyott hulladék elszállítására: árajánlat-1, árajánlat-2, árajánlat-3, árajánlat-4, árajánlat-5, határozat
Bakony Web Bt. – weboldal karbantartási ajánlat, szerződés tervezet
Tihanyi Visszhang Óvoda támogatása
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázat megtárgyalása
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
A 2015. évi belső ellenőrzési terv módosításának ügye
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázat megtárgyalása.

Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez tagfelvételi kérelem megtárgyalása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatási szerződés ügye
Települési értéktár bizottság létrehozásának ügye
Aszófő település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
Vegyes ügyek
Aszófő Község Önkormányzat Településrendezési terv – partnerségi egyeztetés
Bérrendezés
A 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási ügy megtárgyalása, Melléklet I., Melléklet II., Melléklet III.
Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai
Aszófő Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2015-2020
ASZÓFŐ ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Aszófő Község Önkormányzat részére két darab mobil WC vásárlása újratárgyalása
Társulási közoktatási megállapodás
Vegyes ügyek