Testületi ülések archív

Előterjesztések

2013

április – 2012. Zárszámadás – előterjesztés.doc
április – 2012. zárszámadás – Indokolás.doc
április – 2012. zárszámadási rendelet.doc
április – 2012. Zárszámadás – melléklet.xls
április – 2014. évi koncepció – előterjesztés.doc
április – előterjesztés – közép és hosszútávú vagyongazdálkodás.doc
február – Alapító okirat módosítás – közös hivatal.doc
február – DRV – előterjesztés – gördülő terv.doc
február – Előterjesztés stabilitási tv.miatt költségvetéshez.doc
február – közös hivatal 2013 költségvetése – előterjesztés.doc
február – közös hivatal 2013 költségvetése – melléklet.pdf
július – közoktatási társulás – Tihany – előterjesztés megszüntetés.doc
július – közter.használat – előterjesztés.doc
július – közter.használat – rendelet-tervezet.doc
június – DRV – előterjesztés.doc
június – DRV – üzemeltetési szerződés.docx
június – ÉBSZHK Önk-i Társulás – előterjesztés.doc
június – ÉBSZHK Önk-i Társulás – megállapodás.doc
június – közművagyon értékelésére – árajánlat.pdf
június – közművagyon értékelésére – megfelelősségi nyilatkozat.pdf
június – közművagyon értékelés – szerződéstervezet.doc
június – közoktatási társulás – Tihany – előterjesztés.doc
június – közoktatási társulás – Tihany – megállapodás.doc
június – közokt. int.fenntartó társulás Füred – előterjesztés.doc
június – közokt. int.fenntartó társulás Füred – megállapodás.doc
június – örvényességi felhívás – módosító rendelet-tervezet melléklet.doc
június – Települési értéktár – előterjesztés.doc
június – törvényességi felhívás – előterjesztés.doc
június – törvényességi felhívás – módosító rendelet-tervezet.doc
május – anyakönyv – előterjesztés.doc
május – anyakönyv – rendelet-tervezet.doc
május – előterjesztés – átfogó értékelés Önk. gyermekvéd. 2012..doc
május – előterjesztés – tüdőgyógyászat.doc
május – Többcélú Társulás – előterjesztés és megállap. mód..doc
március – 2013. évi költségvetési rendelet.doc
március – 2013. költségvetés – előterjesztés.doc
március – 2013. költségvetés melléklet.xls
március – hulladékszállítás – előterjesztés.doc
március – hulladékszállítás – mód. rendelet-tervezet.doc
március – költségvetési rendelet indoklás.doc
március – közbeszerzési terv – tervezet.doc
március – közbeszerz. terv – előterejsztés.doc
Eloterjesztes_2013.I._felev.pdf
Koltsegvetesi_besz.2013.I.felev.pdf
lakossagi_beadvany.pdf
seregély riasztás 2013.pdf
szeptember-kozokt._int.fenntarto_tarsulas_Fured-megallapodas.pdf
szeptember-kozokt.int.fenntarto_tarsulas_Fured-eloterjesztes.pdf
TKÖH 2013-I félév.pdf
Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül
Felülvizsgálat_Balaton-felvidék
Aszófő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
Aszófő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása (2)
A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása. (1)

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása.(2)
A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása.(3)
Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata

2013. évi adóbeszámoló megtárgyalása
Aszófő Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Aszófő Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló elfogadása (melléklet)
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Balaton Régió Közbiztonságáért Díj
Aszófő Község Önkormányzatának 2014 évi belső ellenőrzési terve
Aszófő Község Önkormányzatának 2014 évi belső ellenőrzési terve (melléklet1)
Aszófő Község Önkormányzatának 2014 évi belső ellenőrzési terve (melléklet2)
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés, megállapodás megtárgyalása

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(XII. ….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról
Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról (2013, december)
2013. évi adóbeszámoló megtárgyalása

2014

Közoktatási Társ. Megáll. Módosítása – előterjesztés.pdf
Közoktatási Társ. törv. észrevétel.pdf
Többcélú Társulás -megállapodás – törv. felhívás.pdf
Többcélú Társulás -megállapodás mód. – előterjesztés.pdf
2014. költségvetés – melléklet.pdf
2014. költségvetés – rendelet-tervezet.pdf
2014. költségvetés- I. forduló – előterjesztés.pdf
gyermekétkeztetési térítési díjak véleményezése.pdf
középtávú tervezés – stabilitás – előterjesztés.pdf
krízis kezelés – szerződés-tervezet.pdf
krízis kezelés – útmutató.pdf
szennyvízhál. üzembe helyezése.pdf
szennyvízhál. üzembe helyezése – nyilatkozat.pdf
szennyvízhál. üzembe helyezése- 1. mell..pdf
szennyvízhál. üzembe helyezése- 2. mell..pdf
vízkár-elhárítási terv – ajánlat.pdf
vízkár-elhárítási terv – tematika.pdf
2014_ évi költségvetés – előterjesztés – II_ forduló.doc
2014_ évi költségvetési rendelet – tervezet.doc
2014_ évi költségvetési rendelet melléklet tervezet.xls
adósságkonszolidáció – pályázat.doc
közbeszerz_ terv – előterejsztés.doc
közbeszerzési terv – tervezet.doc
SzMSz módosítás – előterjesztés.doc
SzMSz módosítás – rendelet-tervezet.doc
Tihanyi KÖH – 2014_ évi költségvetés – előterjesztés.doc
Tihanyi KÖH – 2014_ évi költségvetés – melléklet.xls
Többcélú Társulás – belső ellenőrzési csatlakozás – előterjesztés
2013_ költségvetés módosítás – előterjesztés
2013_ költségvetés módosítás – melléklet tervezet
2013_ költségvetés módosítás – rendelet-tervezet
2013_ Zárszámadás – előterjesztés.doc
2013_ Zárszámadás – melléklet – tervezet.xls
2013_ Zárszámadás – rendelet-tervezet.doc
Átfogó értékelés Önk_ gyermekvéd_ 2013_.doc
beszámoló – Dallamvilág Egyesület.rtf
beszámoló 2013_ közrendvédelmi.doc
Beszámoló 2013_ Szoc_ Alapítvány.doc
Beszámoló 2013_BSZAK.doc
beszámoló Bf-i Többcélú Társ_.doc
beszámoló Polgárőr Egyesület.doc
DRV – Víziközmű Beruházási Pótlási Felújítási terv.doc
Közös hivatal beszámoló 2013 melléklet.xls
szociális étkezés – előterjesztés.doc
szociális étkezés – rendelet-tervezet.doc
lakos_ beadvány – rend_módosítás melléklet 2_.pdf
lakos_ beadvány – rendeletmódosítás.pdf
Nyárköszöntő családi délután.pdf
SCD – kártérítési igény.pdf
TKÖH informatika biztonság – előterjesztés.pdf
Többcélú Társulás – előterjesztés.pdf
Tűzoltóság – tagdíj bekérő.pdf
utcanév tábla – AFV Tábla Kft.pdf
utcanév tábla – Minitech Bt.pdf
útfelújítás – árajánlatok.pdf
játszótéri árajánlatok.pdf
törvényességi javaslat – előterjesztés.pdf
törvényességi javaslat – Korm_hiv_.pdf
törvényességi javaslat -dr_ Lohonyai Bernadett.pdf
környezetvéd_ rendelet.pdf
környezetvéd_rend_mód_ – előterjesztés.pdf
környezetvéd_rend_mód_ – rendelet-tervezet.pdf
Rendezési Terv módosítása – előterjesztés.pdf
Tihany várossá nyilvánítása – előterjesztés.pdf
Tihany várossá nyilvánítása.pdf
törvényességi felhívás – előterjesztés.pdf
törvényességi felhívás – melléklet.pdf
7-2014_(IX_9)Önk_ rendelet.pdf
DRV – gördülő fejlesztési terv – előterjesztés.pdf
DRV – gördülő fejlesztési terv – melléklet.pdf
hulladékszállítás – előterjesztés.pdf
hulladékszállítás – rendelet-tervezet.pdf
HVB választása – előterjesztés.pdf
2014_ költségv_ I_ félév beszámoló – előterjesztés.pdf
2014_ költségv_ mód_- előterjesztés.pdf
2014_ költségv_ mód_- rendelet – 1_ melléklet.pdf
2014_ költségv_ mód_- rendelet – 2_ melléklet.pdf
2014_ költségv_ mód_- rendelet – 3_ melléklet.pdf
2014_ költségv_ mód_- rendelet.pdf
2014_ költségv_ mód_- rendelet -melléklet.xls
2014_ költségv_ mód_- rendelet-tervezet.pdf
kérelem – mikrofon vásárlására.pdf
közterületek elnevezése – előterjesztés.pdf
közterületek elnevezése – rendelet.pdf
közterületek elnevezése – rendelet-tervezet.pdf
polgármester munkájának értékelése.pdf
SzMSz módosítás – előterjesztés.pdf
SzMSz módosítás – rendelet-tervezet.pdf
SzMSz módosító rendelet_doc.pdf
törvényességi felhívás – határidő hosszabbítás.pdf
polgármesteri beszámoló.pdf
szociális temető – előterjesztés.pdf
telekhatár-rendezés – előterjesztés.pdf 2014_ évi adóbeszámoló.pdf
adventi rendezvények támogatása.pdf
eszközbeszerzés – árajánlatok.pdf
iskolai körzethatár vélem_ – 1_ melléklet.pdf
iskolai körzethatár vélem_ – 2_ melléklet.pdf
iskolai körzethatár vélem_ – előterjesztés.pdf
támogatási kérelem – melléklet.pdf
támogatási kérelem.pdf
törvényességi felhívás – szennyvíz – előterjesztés.pdf
törvényességi felhívás – szennyvíz – hi_ hosszabbítás kérése.pdf
adó – előterjesztés melléklet 1_ törv_ felhív_.pdf
adó – előterjesztés melléklet 2_ valorizacio_141031.pdf
adó – előterjesztés rendelet-tervezet.pdf
adó – előterjesztés.pdf
SzMSz – előterjesztés rendelet-tervezet – melléklet.pdf
SzMSz – előterjesztés rendelet-tervezet.pdf
SzMSz – előterjesztés.pdf
2015_ évi belső ellenőrzés – előterjesztés.pdf
folyékony hulladék – árösszehasonlítás.pdf
folyékony hulladék – előterjesztés – melléklet.pdf
folyékony hulladék – előterjesztés.pdf
folyékony hulladék – rendelet – melléklet.pdf
folyékony hulladék – rendelet.pdf
folyékony hulladék rendelet – tervezet.pdf
tájékoztató – 2014_ évi beszedett adók.pdf
tájékoztató – lakókörnyezet állapotáról.pdf
törv_felhív_ alpm_biz_tagsága – előterjesztés.pdf
törv_felhív_alpm_biz_tagsága – melléklet.pdf

2015

Grossberger Tímea balatonfüredi lakos rendezési terv részleges módosítása iránti kérelmének megtárgyalása
A 312/1 hrsz-ú lakóház és udvar és gazdasági épület, valamint a 312/2 hrsz-ú orvosi rendelő és udvar megnevezésű, használaton kívüli ingatlanok funkcióváltásának megtárgyalása
Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben
A Bakony Web Bt-vel kötendő karbantartási szerződés megtárgyalása
Téli és tavaszi gyermekrendezvények költségeinek jóváhagyása, a Könyvtár részére nyomtató beszerzésének jóváhagyása
Tájékoztatás jogszabályváltozásról
Munkavédelmi árajánlat
2014. évi ktv. módosítás, 1. melléklet, 2. melléklet, 3 melléklet, Excel melléklet
2014. költségvetés évvégi módosítás
2014. ktv. módosítás
2015. évi ktv. I. forduló, melléklet
Állampolgári levél a Testületnek
Árverési hirdetmény – 029-10 hrsz
Bakony WEB – számítógépek karbantartása
Kirendeltség átszervezése
Koloska Szenior Néptánc Együttes kérelme
Kult. közfogl. egyszerűsített munkaszerződés
Sportnap támogatása
Tihanyi KÖH 2015. évi költségvetés, melléklet
TKÖH informatika 2015, melléklet
Törvényességi felhívás lezárása – adó
Törvényességi felhívás lezárása – folyékony hulladék
Előterjesztés települési ügysegédi feladatok ellátására, megállapodás, melléklet
Előterjesztés szociális rendelet, rendelet tervezet
Előterjesztés 2015. évi költségvetés, melléklet, melléklet-2, rendelet tervezet
Árajánlatok a 058/30 hrsz-ú ingatlanon található elhagyott hulladék elszállítására: árajánlat-1, árajánlat-2, árajánlat-3, árajánlat-4, árajánlat-5, határozat
Bakony Web Bt. – weboldal karbantartási ajánlat, szerződés tervezet
Tihanyi Visszhang Óvoda támogatása
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázat megtárgyalása
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
A 2015. évi belső ellenőrzési terv módosításának ügye
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázat megtárgyalása.

Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez tagfelvételi kérelem megtárgyalása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatási szerződés ügye
Települési értéktár bizottság létrehozásának ügye
Aszófő település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
Vegyes ügyek
Aszófő Község Önkormányzat Településrendezési terv – partnerségi egyeztetés
Bérrendezés
A 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási ügy megtárgyalása, Melléklet I., Melléklet II., Melléklet III.
Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai
Aszófő Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2015-2020
ASZÓFŐ ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Aszófő Község Önkormányzat részére két darab mobil WC vásárlása újratárgyalása
Társulási közoktatási megállapodás
Vegyes ügyek