Választások

2024. évi választások

 


Helyi Választási Iroda Vezetőjének

KÖZLEMÉNYE

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 37. §. rendelkezése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Aszófő Község Önkormányzatának képviselői, Bors János és Sümegi Imre István képviselők 2022. szeptember 22. napján az alábbi kérdésben helyi népszavazás megtartását kezdeményezték:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Aszófő 040/30 és 040/31 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a település helyi építési szabályzata (HÉSZ) 9/2018. (XII.21.) megváltozzon, lehetővé téve térségi zöldhulladék feldolgozó üzem létesítését?”

  1. szeptember 23.

Dr. Percze Tünde
HVI vezető


HVB határozatok:


Választási Információs Szolgálat a Helyi Választási Irodában
(a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működési területén lévő önkormányzatoknál: Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és Tihany településeken)

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Irodavezető: Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző
Postai levelezési cím: 8237 Tihany, Kossuth L. utca 12.
Telefonszám: 87/538-030/11-es mellék
E-mail cím: jegyzo@tihany.hu
 

Választási Információs Szolgálat (VISZ) elérhetőségei:
Tihany és Örvényes vonatkozásában

Postai levelezési cím: 8237 Tihany, Kossuth L. utca 12.
Telefonszám: 87/538-030/17-es mellék
E-mail cím: varro.ferencne@tihany.hu

Aszófői kirendeltség

Postai levelezési cím: 8241 Aszófő, Árpád u. 2.
Telefonszám: + 36 87/445 081
E-mail cím: aszofo@aszofo.hu

Balatonakali kirendeltség

Postai levelezési cím: 8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.
Telefonszám: +36 87/444 255
E-mail cím: hivatal@balatonakali.hu

Balatonudvari kirendeltség

Postai levelezési cím: 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.
Telefonszám: +36 87/ 449-266
E-mail cím: jegyzo@balatonudvari.hu

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § b) pontja szerint a választási irodák gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek.

A választási információs szolgálat általános feladatai:

  1. A választási információs szolgálat segítséget nyújt az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben.
  2. A választópolgárok, a jelölő szervezetek tájékoztatása a települési önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó jogszabályokról,
  3. A választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása,
  4. Az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről,
  5. Beadványok átvétele és továbbítása,
  6. Az eljárás során használandó különbözőnyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb.
  7. Választással kapcsolatos adatok szolgáltatása.HVB határozatok:


2/2019. (II.13.) HVI vezetői határozat

Hirdetmény az ajánlások számáról

 

HVB határozatok: