Tájékoztató

Tájékoztató  a jegyzői (helyi vízgazdálkodási hatósági) hatáskörbe tartozó kutak iránti engedélyezés eljárásáról
 

Általános Információk:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

– A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet

– A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ

– A kút magánszemélyek részéről kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

– A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre

– A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

– A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Egyéb esetekben az engedélyezési eljárás a területileg illetékes Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Az engedély nélkül létesült kutakra és a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi hatáskörében eljáró Járási hivatala működik közre.

A fennmaradási engedélyhez szükséges dokumentumok, amelyet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófő Kirendeltségénél lehet leadni: (8241 Aszófő, Árpád utca 2.)

  1. Kérelem
  2. Ásott kút/fúrt kút nyilatkozat
  3. Fotó dokumentáció ( a kútról és közvetlen környezetéről)

 

BalatonFondo

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy 2023. május 1-jén rendezik a BalatonFondo nevezetű kerékpárversenyt, mely alkalmával a kerékpárosok településünkön is áthaladnak.
A Veszprém Vármegyei Rendőrség a versennyel érintett utakat időszakosan, akár hosszabb időre is a közúti forgalom elől lezárja.

A verseny 9 órakor kezdődik. A pontos útvonal megtekinthető a:

https://www.bikemap.net/en/r/12336478/#9.14/46.9091/17.6712

oldalon.