Pályázati kiírás

A pályázatot kiíró megnevezése: Aszófő Község Önkormányzata

A pályázatot kiíró székhelye: 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

A pályázat célja, jellege: A pályázat célja a Kiíró kizárólagos tulajdonában álló Aszó fő belterületi 127 hrsz. alatt felvett, természetben a 8241 Aszófő, Petőfi utcában lévő, 265 m2 alapterületű, „kopárság” megnevezésű Ingatlan a jelen pályázat „Az értékesítés feltételei” alcíme alatt ismertetetteken feltételek szerinti értékesítése.

Az Ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 697.000,- Ft + Áfa, azaz hatszáz-kilencvenhétezer forint + általános forgalmi adó.

Pályázók köre: Az ajánlattevő olyan jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve természetes személy lehet, aki megfelel a jelen pályázati kiírás Nvtv.-ben foglalt feltételeknek.

Az ajánlat benyújtásának helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségének 8241 Aszó fő, Árpád u. 2. szám alatti székhelye (I. emelet 3. számú iroda) vagy postai úton.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. december 8. nap 13:00 óra.

Pályázati kiírás letöltése