Pénzügyi ügyintéző

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Balatonudvari község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési, zárszámadási, előirányzat-módosítási rendelet tervezetek előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításában. MÁK jelentések elkészítése, pénzügyi adatszolgáltatások, költségvetési és könyvelési jogszabályok ismerete. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Minimálisan középfokú végzettség és pénzügyi szakirányú képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. Rendelet alapján.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), számítógépkezelői ismeretek

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői államháztartási szakon, felsőfokú pénzügyi, számviteli végzettség

Önkormányzatnál szerzett több éves szakmai tapasztalat államháztartási pénzügyi munkakör területén.

 

Elvárt kompetenciák:

Megbízhatóság, pontos és gyors munkavégzés, pénzügyi jogszabály alkalmazási ismeretek megléte, nagy teherbírás, stressz tűrő képesség, magas szintű kommunikációs készség.

 

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – motivációs levelet, -a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége címére történő megküldésével (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.)

Vagy

Elektronikus úton dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőnek címezve az aljegyzo@tihany.hu e-

mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2020. július 8.

www.balatonudvari.hu, www.tihany.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu,

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit ajánlunk: • határozatlan időre szóló, főállású köztisztviselői jogviszonyt • a 2011. évi CXCIX törvény előírásai szerint megállapított illetményt továbbá béren kívüli juttatásokat cafeteria keretében, • szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőséget.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.