Tájékoztatás

FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE – ISMÉT VÁLTOZTAK A SZABÁLYOK

Ismét módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére vonatkozó határidő: 2020. december 31-éről 2023. december 31-ére, tehát az érintettek újabb 3 év haladékot kaptak.

A szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetnie kell az építőjének. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban – Vgtv hatálybalépését megelőzően, azaz  2018. január 1. előtt –  engedély nélkül, illegálisan épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg, úgy annak  fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságnál 2023 végéig.( 2020. évi XXXI. tv. 20.§-a)

Korábban 2020. december 31-e volt a határideje annak, hogy a korábban fúrt, rendezetlen helyzetű kutak fennmaradási engedélyét beszerezzék a tulajdonosok, mely időpont az újabb  törvény módosításnak köszönhetően 3 évvel későbbre, 2023. december 31-ig tolódik.

Az előzmények összefoglalása:

A 2017. áprilisi módosító javaslat legfontosabb eleme az volt, hogy megkönnyítse az illegálisan fúrt kutak helyzetének rendezését, mégpedig oly módon, hogy a létesítmények megkapják utólagosan a fennmaradási engedélyt, bírság kiszabása nélkül.

A  kutak engedélyezett státuszba sorolásával az volt a tárca célja, hogy a vízi létesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba kerüljenek. Erre a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a felszín alatti vizek minőségének megóvása miatt van nagy szükség.

A kutak létesítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Minden olyan ásott, fúrt, vagy vert kutat engedélyeztetni kell, amelyre – a létesítés időpontjától függetlenül – jelenleg nincs érvényes üzemeltetési és fennmaradási engedély.

Jegyzői hatáskörbe tartozik az a kút, amely nem érint karszt- vagy rétegvizet, a kivett éves vízmennyiség nem haladja meg az ötszáz köbmétert, a kút épülettel (vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal) rendelkező ingatlanon van és háztartási igényeket szolgál, valamint a kérelmező  magánszemély. Tipikusan ilyenek a kerti öntözésre használt kutak, illetve a házi ivóvízigény kielégítésére szolgáló kutak is, de az utóbbiaknál ellenőriztetni kell a víz minőségét is.

A jegyző által engedélyezett kutak helyét az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával kell megjelölni, amit a Google térkép alkalmazásában könnyen meg lehet találni. A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak műszaki paramétereinek (például az iránycső, a csövezet, a szűrőzött szakasz, stb. adatainak) megadásához kútfúró szakember közreműködése szükséges.

A kérelemhez a kútról készült fényképet is mellékelni kell, amit lehet kinyomtatva csatolni, vagy elektronikusan, e-mailben is küldeni. Az eljárás 3.000 Ft-os illetékköteles.

A közigazgatási hatósági eljárásért az illetékekről szóló törvényben megállapított vízügyi hatóságok az engedélyt – amennyiben a döntés meghozatalához minden szükséges információ rendelkezésre áll – a kérelem beadását követően 8 munkanapon belül adják ki, kivéve, ha hiánypótlás vagy helyszíni szemle szükséges, mert akkor hatvan napos átfutási idővel kell számolni.

A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a vízhasználóknak a vízjogi engedélyért évi 500 köbméter használat alatt sem járulékot, sem adót nem kell fizetniük. A háztartási igényt kielégítő kutakból kivett vízmennyiséget nem kell mérni, így azokra nem kell vízórát szerelni.

A nem jegyzői hatáskörbe tartozó kutak esetében (amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül) a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezési eljárás, melynek illetéke 5.000 Ft.

 

                                                                                                                                             Dr. Percze Tünde

                                                                                                                                                    jegyző