Tájékoztatás

A kormány legfrissebb intézkedései:

KIVONAT JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKBŐL

Veszélyhelyzet elhárítása és megelőzése miatti intézkedések a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet előírásai alapján:

 • Vendéglátó üzletben 15.00 – 06.00-ig csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak, vendégek csak az elviteles megrendelés és annak átvétele, fizetése időtartama alatt.
 • 70. éven felüliek lehetőleg tartózkodjanak otthon, lakhelyüket ne hagyják el.
 • Zenés, táncos rendezvényeket tartani és azon tartózkodni TILOS.
 • Rendezvényt, gyűlést tartani, azon tartózkodni TILOS.
  Kivéve: vallási közösség szertartása, polgári házasságkötés, temetés.
 • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 • TILOS a látogatása színházi, tánc-, zeneművészeti előadásoknak, mozinak, muzeális intézményeknek.
 • Boltokban tartózkodni 15.00-06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni TILOS
  Kivéve: élelmiszert, illatszert, drogériai terméket háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzletet, gyógyszertár, gyógyászai segédeszközt  forgalmazó  üzletet, üzemanyag-töltőállomást és a dohányboltokat.

Fenti rendelkezések be nem tartása szabálysértési tényállást valósít meg és 5.000 – 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, a rendőrség a  rendelet be nem tartása esetén rendőri kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

 

Tihany, 2020. március 17.

 

                                                                                              Dr. Percze Tünde jegyző